Fundacja

Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

Fundacja

Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

Fundacja - Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej została utworzona w roku 2016. Utworzona po to zeby m.in. wspierać Polski Klub Ekologiczny Małopolska. Od tego okresu zorganizowała ponad 50 EkoDebat zajmując się kluczowymi problemami ekologicznymi miasta, regionu kraju w myśl zasady "mysleć globalnie, działać lokalnie"

Przy pomocy WSZIB (Wyzszej Szkoły Zarzadzania i Bankowosci) Fundacja wydała cztery zeszyty naukowe dokumentujące debaty.

W EkoDebatach biorą udział wybitni fachowcy, naukowcy, politycy. Aktualnie prezesem zarządu MIPISE jest dr Zygmunt Fura a wiceprezesem Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.


Dane Fundacji: NIP 6772408342
Nr rachunku bankowego: 94 1540 1115 2044 5735 9937 0003

email : kontakt@pke-krakow.pl
tel: 690 948 966
adres do korespondencji: 30-960 Krakow 1, skr.poczt.355

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP