Kronika u zarania PKE. 1980 - 1983

Polski Klub Ekologiczny

Ta książka to sukces i mówi też o sukcesie.

Krzysztof Kamieniecki

Jak rzadko wpadają nam w ręce książki opowiadające o sukcesie, a o sukcesie Polskim – to coś wyjątkowego. A taką pozycję dostałem i otworzyłem z lekkim drżeniem. „Kronika u zarania PKE 1980-1983” to solidnie wydana historia o ludziach, którzy doprowadzili do powstania i założenia Polskiego Klubu Ekologicznego. Autorem jest dziennikarz, z którym pewnie kiedyś się zetknąłem, ale który jest legendą Klubu i jego inicjatorem. Stefan Maciejewski sporządził zapis początków organizacji ekologicznej, która była wyznacznikiem standardów nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo Wschodniej znajdującej się pod komunistycznymi rządami.

PKE był pierwsza ekologiczną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną w tym regionie. To wizytówka, która otwierała wiele drzwi z uznaniem. Maciejewski prowadzi nas przez czas rodzenia się Klubu, dojrzewania jego formuły, tworzenia nazwy, zdobywania przestrzeni społecznej. Nie było wówczas szkoleń, podręczników które dziś są na wyciągniecie ręki o tworzeniu organizacji pozarządowej. Tak prawdę mówiąc była Solidarność i ludzie tworzący Klub. Ci dziennikarze, inżynierowie, naukowcy różnych specjalności, w tym początkowym okresie, głównie z Krakowa kreowali wartości, które sklepiały ich różnorodność, które okazały się kręgosłupem ogólnopolskiej organizacji. Klub się rozrastał i w książce wyrazem tego rozwoju są coraz to nowe nazwiska przytaczane przez Stefana Maciejewskiego. Rzetelność, prawość, upór i przede wszystkim merytoryczność to te cechy założycieli Klubu, które pozwalały im występować wobec przemożnej władzy z protestami przeciw Hucie w Skawinie, zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, w sprawie ochrony przyrody i dodam dla porządku - Tatr. Pierwsze spotkania inicjatorów przyszłego PKE odbywały się poza moją świadomością, choć do Warszawy dochodziły informacje, że w środowisku inteligencji krakowskiej rośnie sprzeciw społeczny wobec degradacji środowiska i jej skutków. W pewnym momencie znalazłem się bliżej tych ludzi. Stefan Maciejewski pisząc kronikarsko historię powstania PKE dokłada coraz to nowe nazwiska. Widzę te postacie. Słyszę niemal niektóre wypowiedzi. Często różne, wydające się trudne do sklecenia z innymi głosami. Ten charakterystyczny szum dyskusji z której wydawało jakże często, że nie doprowadzi do konkluzji. A jednak ona była i co ważne często stanowcza, odważna, wychodząca w przyszłość. W Kronice znajdziemy pierwsze dokumenty, pierwsze wystąpienia do władz państwa. Kronika pokazuje jak rozrasta się myśl o niezależności, o Państwie. Aż trudno mi uciec od uporczywej potrzeby odniesienia aktywności społecznej roku 1981 do współczesności. Przemyślenia zostawiam sobie ale wydanie Kroniki zmusza do refleksji i na ten temat. Dodam kronika została wydana przez Polski Klub Ekologiczny Małopolska – Rada Naukowa. Kraków 2021.

Krzysztof Kamieniecki Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowsze, jeden z współtwórców PKE na Mazowszu,uczestnik wielu światowych konferencji ekologicznych.

40 lat PKE - Kronika

W jubileuszowym roku na 40 lecie PKE, przy ogromnym nadludzkim wysiłku wydaliśmy historię PKE - Polskiego Klubu Ekologicznego, pierwszego niezależnego stowarzyszenia ekologicznego w Bloku Wschodnim. Autor to jeden z najwspanialszych dziennikarzy red. Stefan Maciejewski -sędziwy już pan bo 85 letni. Ale jak sam mówi zdążył to napisać i zostawić pokoleniu. Red. Maciejewski ma mandat moralny żeby historię PKE napisać, bo jest twórcą PKE. Jeden z trzech żyjących twórców, ze ścisłej grupy organizacyjnej. Ja Stefanowi towarzyszyłem od chwili utworzenia PKE. To piękne dzieło wydane w pięknej oprawie, twarda okładka - ponad 330 stron, fakty, historia, dokumenty, zdjęcia, odezwy, memoriały, petycje, listy protestacyjne. Opisuje pierwsze 3 lata PKE - najgorętsze i bardzo znaczące dla pozycji PKE. To ważny dokument dla tych wszystkich którzy w PKE byli, tworzyli i w roku 1980 stali po właściwej stronie. Nawet dla tych którzy pózniej doszli, nie znają historii PKE, jego etosu. Tto trzeba znać. Kraków jest kolebką PKE. PKE Małopolska ceni i chroni historie PKE. Kronika obejmuje gorace lata dla PKE 1980-1983. Dokumentacja tworzenia podstawowych dokumentów, jak deklaracji ideowej i statutu. Memoriały do Sejmu, Władz Polski, Krakowa, historyczne z podpisami. Można więc zorientować się o osobach, naukowcach, którzy dzisiaj ci żyjący są rektorami, znaczącymi naukowcami. Wówczas w roku 1980 byli z nami, byli po właściwej stronie. To cenny dokument. Pokazuje równocześnie jak, i w jakim kierunku dzisiaj PKE tak zróżnicowany odszedł od wielu istotnych założen,jego historycznej roli. Założyciele PKE ,ci żyjący z łezką w oczach wspominaja te czasy i wymieniaja refleksje. Trochę jest żalu. Trzeba powrócić do zródeł PKE, jego deklaracji ideowej i etosu. To jest możliwe za sprawą Krakowa żyjącej grupy twórców PKE.

W 1983 roku PKE liczył ok. 3 tys.członków, i miał struktury w kazdym województwie. Jego siłą była Rada Naukowa, kierował nią Prof. Andrzej Manecki, dzisiaj w Małopolsce. Ja mam okazję kontynuowac jego dzieło.

Ksiązka wydana w serii pilotażowej. Będą dodruki. Najpierw książka trafi do tych którzy byli u zarania PKE, trafi do bibliotek także w świecie.

Ci, którzy chcą nabyć książkę proszę o kontakt najlepiej telefoniczny 690 948 966 lub email : kontakt@pke-krakow.pl.

W pierwszym rzędzie otrzymają ci, którzy w tej książce są wymienieni. Ci, którzy w latach 1980-1983, -1985 tworzyli PKE. Wydaniem - dodrukiem i dystrybucją Kroniki zajmuje się Fundacja Miedzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej (www.intereko-instytut.pl). Bedziemy wdzięczni za finansowe wsparcie nas i wzmocnienie funduszu wydawniczego. Nr konta: 94 1540 1115 2044 5735 9937 0003

Wspólnota która zapomina o swojej przeszłosci i historii nie ma przyszłosci.

dr Zygmunt Fura, jeden z twórców PKE. W latach 1980-1988 w kierownictwie władz PKE, także b.Prezes Zarzadu Okręgu Małopolska PKE. Aktualnie Przewodniczacy Rady Naukowej PKE Małopolska.

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP