Ideologia Ekologizmu & Idea Ekologii

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Idea ekologii kontra Ideologia ekologizmu

Zasadnicze róznice pomiędzy ideą ekologii a ideologią ekologizmu

Cofnijmy się do początków XX wieku, kiedy w Polsce ochrona przyrody zaczęła przybierać nowoczesny, zbliżony do dzisiejszego charakter. Otóż wśród badaczy pracujących na rzecz powstania parków narodowych i prawa chroniącego zagrożone gatunki, występowało powszechne przekonanie, że nie da się oddzielić miłości do przyrody od przywiązania do ziemi ojczystej.

„Przez naukę, krzewienie oświaty, a zwłaszcza idei ochrony przyrody, szukałem dróg odzyskania i utrzymania niepodległości naszego narodu” – pisał nestor polskiego (i nie tylko!) ruchu ochroniarskiego prof. Władysław Szafer. Jemu zawdzięczamy powstanie parków narodowych i odtworzenie populacji żubra w Puszczy Białowieskiej. W 1934 roku, między innymi z jego inicjatywy, uchwalono pierwszą kompleksową ustawę o ochronie przyrody. Miłość do ojczyzny i troską o przyrodę były dla niego synonimem. Twierdził, że prawdziwe poznanie przyrody własnego kraju prowadzi do jego umiłowania, co stanowi fundament patriotyzmu.

Ekologia a ekologizm

Fakty i mity o ideologii ekologizmu

Ekologizm ma w sobie bowiem niemało cech totalitarnych. Ponadto może prowadzić do groźnego w skutkach odczłowieczenia ludzi – i to nie wybranych ras, czy klas społecznych, jak w najtragiczniejszych w skutkach systemach z poprzedniego wieku – ale wszystkich. Każdy człowiek może zostać uznany za niegodnego życia w obliczu „interesu” roślin, zwierząt i całej planety!

O ekologizmie pisze w 99. numerze „PCh24 Co Tydzień” redaktor wydania Michał Wałach.

czytaj więcej: Ekologizm. Zielony to nowy czerwony? Zobacz najnowszy numer „PCh24 Co Tydzień”

Idea ekologii

Fakty i mity o idei ekologii

Najwyższy czas odkłamać kolejny mit, jakoby idea ochrony przyrody wyszła przede wszystkim od środowisk lewicowych, gdyż jest wręcz przeciwnie! Dzisiaj troska o środowisko naturalne – przynajmniej patrząc okiem opinii publicznej – na dobre zagościła na sztandarach lewicy. Prawdziwi terenowi przedstawiciele ekologii opartej na rzetelnych badaniach nauki – myśliwi i leśnicy – odsądzani są od czci i wiary, przypina im się łatki „morderców” czy „zerwiskórów” i przeszkadza w polowaniach. Wśród lewicy panuje powszechne przekonanie, że – o ironio! – lasy państwowe należy sprywatyzować i oddać w ręce kolektywów zarządzanych przez podstarzałych hippisów wespół z bliżej nieokreślonymi „ekspertami”. Wszystko dlatego, że drzewa są od kochania i przytulania, a nie do racjonalnego gospodarowania z pożytkiem zarówno dla przyrody jak i człowieka. O poczatkach ekologii w PCh24 pisze autor Piotr Relich.

czytaj więcej: Konserwatywne początki ekologii, czyli o czym lewica woli nie wiedzieć

Publikacje

Publikacje ekologiczne Rady Naukowej PKE Małopolska

Stanowiska i Opinie

Nasze merytoryczne stanowiska i opinie w sprawach ekologii Rady Naukowej PKE Małopolska

Ekologizm

Ekologizm. Zielony to nowy czerwony? Zobacz najnowszy numer „PCh24 Co Tydzień”

Ekologia

Konserwatywne początki ekologii

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP