Dane kontaktowe

Polski Klub Ekologiczny

Dane kontaktowe

Adres siedziby: Zarząd Okregu PKE Małopolska, 30-018 Kraków, al. Słowackiego 48

nr konta: BANK PKO S.A. 02 1240 4533 1111 0000 5430 9535

Adres korespondencyjny: PKE Małopolska, 30-960 Kraków 1, skr. poczt 355

Prezes Zarzadu Okregu PKE Małopolska
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, email: zbigniew.witkowski@onet.eu

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska
Dr Zygmunt Fura
tel: +48 690 948 966, email: kontakt@pke-krakow.pl

Koło Miejskie Kraków PKE
Prezes Zarządu Koła prof. Marek Dziarmagowski, email: dziarmag3@gmail.com
Wiceprezes Zarządu Koła: Jakub Stonawski, email: jakub.stonawski@gmail.com
Rzecznik prasowy Koła Kraków, email : hankape@gmail.com

Administracja strony:
Paweł Fura & współpracownicy, email: furator@gmail.com

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP