Dane kontaktowe

Polski Klub Ekologiczny

Dane kontaktowe

Adres siedziby: Zarząd Okręgu PKE Małopolska, 30-018 Kraków, al. Słowackiego 48

nr konta: BANK PKO S.A. 02 1240 4533 1111 0000 5430 9535

Adres korespondencyjny: PKE Małopolska, 30-960 Kraków 1, skr. poczt 151

email :kontakt@pke-krakow.pl tel 690 948 966
Prezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, email: zwit43@gmail.com

Wiceprezes Zarządu Okręgu: dr Zygmunt Fura

Sekretarz: mgr Łukasz Przegon

Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego: prof.dr hab Kazimierz Górka

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej: prof.dr hab.Katarzyna Sawicka-Kapusta

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska
Dr Zygmunt Fura
tel: +48 690 948 966, email: kontakt@pke-krakow.pl

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP