Kontakt

Polski Klub  Ekologiczny Małopolska

Zapraszamy do współpracy. Chętnie opublikujemy korespondencje, informacje o:
aferach, skandalach ekologicznych. e-mail :kontakt@pke-krakow.pl