TV Player EKO

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Telewizja Ekologiczna PKE Małopolska

Oglądaj nasze reportaże, programy telewizyjne online. Od czerwca będziemy prezentować 2 programy miesięcznie. Zobacz nasze 2 przykładowe programy.

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP