Odpady

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Odpady | Recykling

Podstrona w trakcie przygotowania.

Odpady

Segregacja odpadówRecykling

RecyklingEkologiczna elektronika. Prawo do naprawy.

Recykling urządzeń elektronicznych. Inżynieria projektowania urządzeń elektronicznych i AGD łatwo naprawialnych.

Czas eksploatacji sprzętu elektronicznego jest coraz krótszy z powodu funkcjonalnego i technicznego starzenia się urządzeń elektronicznych. Co roku na wysypiska trafia coraz więcej sprzętu elektronicznego zawierającego prawie całą tablicę Mendelejewa t.j tantal, złoto, srebro oraz metale ciężkie: ołów, rtęć (20% światowej produkcji rtęci zawarta jest w urządzeniach elektronicznych i elektrycznych), kadm.

Szacunkowo około 40% ołowiu zawartego w wysypiskach pochodzi ze zużytego sprzętu elektronicznego. Ponadto zużyty sprzęt elektroniczny składowany na wysypiskach zawiera toksyczne związki chromu, polichlorki bifenylu, chlorofluorowe pochodne węglowodorów, winylu itp.

Z badań Eurobarometru wynika, że aż 77 proc. Europejczyków wolałoby naprawiać zepsuty sprzęt, a nie kupować nowy.

Nowe zasady "Prawo do naprawy", podpisane przez Komisję Europejską 15 stycznia 2019 roku, wejdą w życie od kwietnia 2021 roku i będą miały zastosowanie do produktów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych.

Projekty przyjazne środowisku

Energochłonność

Podczas projektowania ekologicznych urządzeń elektronicznych celem jest uzyskanie jak najniższej energochłonności produktu co powinno być podstawową zasadą przewodnią na etapie projektowania urządzeń elektronicznych

Łatwa naprawa urządzeń

Naprawialność urządzeń elektronicznych

Najlepszym sposobem na uwzględnienie wymagań ochrony środowiska jest projektowanie urządzenia z myślą o naprawach urządzeń elektronicznych. Dzięki temu przy minimalnym wysiłku można wydłużyć okres eksploatacji urządzenia poprzez ułatwienie procesu naprawy na etapie projektowania urządzeń elektronicznych.

Publikacje

Publikacje ekologiczne Rady Naukowej PKE Małopolska

Stanowiska i Opinie

Nasze merytoryczne stanowiska i opinie w sprawach ekologii Rady Naukowej PKE Małopolska

EkoDebaty

Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP