Adam Markowski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Adam Markowski

Magister | Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Polonista absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przed PKE działacz w ochronie środowiska w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej, w PKE od momentu utworzenia pełnił wiele funkcji w tym także prezesa Zarządu Okręgu przez dwie kadencje (8 lat)

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra