Agnieszka Petryk

Rada Naukowa PKE Małopolska

Agnieszka Petryk

Dr inż.

Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego, inżynier środowiska, specjalizacja niska emisja i gospodarka odpadami, projektowanie infrastruktury technicznej w miastach, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Jest autorem i współautorem 36 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w ponad 50 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 30 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra