Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Rada Naukowa PKE Małopolska

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Dr hab. inż, Prof. UR | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierownik Katedry Ekologii,Klimatologii i Ochrony Powietrza, specjalizacja ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka wodna, zmiany klimatu, regionalizacja rolniczo-klimatyczna Polski, klimat miasta i strefy podmiejskiej, klimat gór,geografia turystyczna.

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Uczestniczyła w Szczycie Klimatycznym COP24 Katowice.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra