Andrzej Drożdż

Rada Naukowa PKE Małoposka

Andrzej Drożdż

Prof. dr hab

Biolog, profesor nauk rolniczych, absolwent UJ. Specjalizacja: tematyka badawcza ; ekologia i bioenergetyka zwierząt, ekologia pastwisk górskich, produkcja ekologiczna w górach, owczarstwo górskie. Autor 350 prac i artykułow.

Kierował Stacją Owczarstwa Górskiego Instytutu Zootechniki w Bielance (gm.Raba Wyżna). Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Związku Podhalan. W latach osiemdziesiątych Prezes PKE w Rabce. Członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra