Andrzej Kaźmierczak

Rada Naukowa PKE Małopolska

Andrzej Kaźmierczak

Magister | Uniwersytet Wrocławski,

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, resocjalizacja, pedagogika, autor wielu publikacji na temat zjawisk patologicznych, podkultury, wydawca i redaktor m.inn, Rodzinna Encyklopedia Medycyny, Encyklopedii Ziół.

Od roku 2005 Prezes Zarządu AED Polska, firmy zajmującej się badaniem stanu technicznego instalacji i urządzeń technicznych w gospodarce komunalnej, zajmuje się bezpieczeństwem w zakresie ochrony środowiska, bezpieczenstwem ekologicznym, badania bezpieczeństwa prowadzi w wiodących przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra