Artur Michalski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Artur Michalski

Mgr inż. | Politechnika Częstochowska

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (Wydz.Elektryczny), studia podyplomowe w wielu prestiżowych uczelniach (m.inn. SGGW,SGH), praca w administracji i zarządzaniu środowiskiem na wielu szczeblach, także b.szef gabinetu politycznego Ministra Środowiska i Pełnomocnik Rządu d/s Konwencji Klimatycznej ONZ.

Działacz społeczny wielu organizacji ekologicznych między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównowazonego Rozwoju Polski, członek Rady Naukowej PKE od 2015 r, autor kilkunastu publikacji naukowych, specjalizacja akumulacja węgla przez środowiska leśne i glebowe, wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych, aktualnie jest Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra