Beata Pater

Rada Naukowa PKE Małopolska

Beata Pater

Dr | Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , ekonomiczne podstawy funkcjonowania parków narodowych, ekonomia środowiska i rozwoju zrównoważonego, staże w Tatrzanskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Gór Stołowych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra