Eleonora Biletska

Rada Naukowa PKE Małopolska

Eleonora Biletska

Prof. dr hab. nauk medycznych, Akademia Medyczna w Dnipro (Ukraina)

Profesor, doktor habilitowy nauk medycznych, kierownik katedry higieny ogólnej Akademia Medyczna w Dnipro.

Laureat Ukraińskiej Nagrody Państwowej członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra