Grzegorz Chocian

Rada Naukowa PKE Małopolska

Grzegorz Chocian

Dr n. med.

Dr n. med., mgr biologii środowiska (ekolog), specjalizacja hydrobiologia. Ponad 20 lat praktyki w ochronie środowiska podczas realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, wodnych, energetycznych, przemysłowych, turystycznych.

Aktualnie Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Ekspert Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Bezkompromisowy przeciwnik zjawiska "ekoterroryzmu".

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra