Jakub Stonawski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Jakub Stonawski

Inż.

Inżynier gospodarki wodnej, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, uczestniczy w opracowaniach ekspertyz, stanowisk i opinii na temat gospodarki wodnej.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra