Jan Zdenkowski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Jan Zdenkowski

Dr | Chemik

Chemik (abs chemii UJ) specjalizacja technologia chemiczna, były pracownik naukowy UJK w Kielcach, nadal związany z ośrodkami naukowymi w Polsce.

Autor bądź współautor ponad 100 publikacji, opracowań, ekspertyz w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, gospodarka odpadami, animator ruchu na rzecz ochrony powietrza, walki ze smogiem w Kielcach.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra