Janusz Miczyński

Rada Naukowa PKE Małopolska

Janusz Miczyński

Prof. dr hab inż. | Absolwent Uniwersytetu Rolniczego

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego, specjalizacja, meteorologia, klimatologia, ochrona powietrza, problemy ekologiczne ziem górskich, członek PKE od 1984 roku, Prezes Zarządu Okręgu Małopolska, członek Rady Naukowej PKE, członek zarządu PKE Malopolska, członek wielu komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, autor ponad 160 opracowań i publikacji.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra