Janusz Rygielski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Janusz Rygielski

Dr

Geodeta, kartograf, absolwent Politechniki Warszawskiej, ekolog i dziennikarz, były pracownik naukowy PW i Instytutu Kształtowania Środowiska, były członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Od 1982 roku na emigracji w Australii, najprawdopodobniej jako pierwszy Polak po Strzeleckim wszedł samotnie jego trasą na Mt Kosciuszko w roku 1983.
Były Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, autor książek i publikacji naukowych z zakresu turystyki i ochrony przyrody.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra