Joanna Pociask-Karteczka

Rada Naukowa PKE Małopolska

Joanna Pociask-Karteczka

Prof. dr hab.

Hydrolog, geograf, pracuje w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ specjalizacja: hydrologia gór wysokich, krążenie wody na obszarach niezlodowaconych strefy polarnej, ochrona przyrody, zwłaszcza Tatr, gospodarka wodna, uczestniczyła 2 krotnie w wyprawach polarnych na Spitsbergen.

Autorka lub redaktorka ok. 320 publikacji.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra