Józef Mokrzycki

Rada Naukowa PKE Małopolska

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A.

Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A., specjalizacja przetwarzanie odpadów przemysłowych - 30 lat doswiadczenia.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, także odpadów nieorganicznych (pyły,żużle), produkcja paliw alternatywnych z odpadów, przetwarzanie zanieczyszczonego złomu metali żelaznych i kolorowych. Mo-BRUK S.A. dysponuje największymi mocami przerobowymi odpadów w Polsce.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra