Katarzyna Sawicka-Kapusta

Rada Naukowa PKE Małopolska

Katarzyna Sawicka-Kapusta

Prof. dr hab.

Emerytowany pracownik naukowy Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biolog, specjalista w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ekotoksykologii. Autor 172 publikacji: 106 prac oryginalnych, 55 doniesień konferencyjnych i 11 rozdziałów w książkach. Kierowała lub była głównym wykonawcą 29 grantów głównie z zakresu ochrony środowiska. Tematyka badań dotyczyła oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki między innymi lasów olkuskich, Parków Narodowych.

Kolejna tematyka badawcza dotyczyła wpływu zanieczyszczeń środowiska na organizmy ptaków i ssaków, oddziaływania aglomeracji krakowskiej i drogi szybkiego ruchu na środowisko leśne. W PKE od 1981 roku, aktualnie sekretarz Zarządu Okręgu PKE, członek Rady Naukowej PKE.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra