Krzysztof Maurer

Rada Naukowa PKE Małopolska

Krzysztof Maurer

Inżynier | Uniwersytet Rolniczy

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego, wydział ogrodniczy specjalizacja sadownictwo.

Aktualnie prezes stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa, członek Rady Naukowej PKE, właściciel firmy Tłocznia Maurer producenta ekologicznych soków oraz okowit. Człowiek „urodzony w sadzie” zakochany w regionie pionier polskich soków ekologicznych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra