Krzysztof Niemczuk

Rada Naukowa PKE Małopolska

Krzysztof Niemczuk

Prof. dr hab.

Lekarz weterynarii, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii - Państowego instytutu Badawczego w Puławach. Specjalista w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, w tym głównie gorączka Q, oraz afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy. Ekspert i członek grup zadaniowych d/s afrykańskiego pomoru świn. Specjalista w zakresie systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra