Leopold Zgoda

Rada Naukowa PKE Małopolska

Leopold Zgoda

Doktor

Absolwent i doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizacja filozofia i etyka zawodowa, etyki w zarządzaniu. Wykładowca na kilku innych uczelniach Krakowa i Małopolski. Członek PKE od 1983 roku. Aktualnie członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra