Lucyna Rajchel

Rada Naukowa PKE Małopolska

Lucyna Rajchel

Dr hab. inż. Prof. AGH

Geolog specjalizacja: chemizm, geneza i wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych w balnoterapii, profilaktyce, rekreacji i przemyśle rozlewniczym.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra