Marek Dziarmagowski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Marek Dziarmagowski

Dr hab. inż, Prof. AGH

Metalurg, zagrożenia ekologiczne w przemyśle metalurgicznym i hutniczym, nowe technologie, odnawialne zródła energii, autor ponad 200 publikacji, opracowań i ekspertyz sądowych i przemysłowych.

Przewodniczący Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN.


-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra