Mariusz Zarychta

Rada Naukowa PKE Małopolska

Mariusz Zarychta

Dr inż.

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, kierunek ekonomika rolnictwa, aktualnie pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, bierze udział w pracach badawczych dotyczących uprawy roślinnej; rolniczej, warzywniczej i sadowniczej. Autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych.

Były Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego w Lublinie, także b. członek Zarządu Głównego PKE.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra