Michał Nowosielski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Michał Nowosielski

Mgr inż. | Akademia Górniczo-Hutnicza

Absolwent Wydziału Chemii UJ oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.
Praca w administracji i zarządzaniu środowiskiem. Pracował w laboratorium środowiskowym w Kanadzie.

Członek Zespołu do spraw realizacji Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów oraz Sekretarz Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Ministerstwie Srodowiska.

Aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Środowiska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra