Mirosław Żelazny

Rada Naukowa PKE Małopolska

Mirosław Żelazny

Dr hab. Prof Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, hydrolog, geograf, autor lub współautor ponad 160 publikacji, w tym: 61 prac oryginalnych tematycznych map hydrologicznych i hydro-geochemicznych oraz dwie monografie.

Uczestnik w ponad 65 konferencjach krajowych i zagranicznych, autor raportów w zakresie stanu środowiska przyrodniczego w hydrologii i hydro-geochemii, kierownik i wykonawca projektów naukowych KBN, MNiSW, NCN, członek rady naukowej PKE.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra