Piotr Wrona

Rada Naukowa PKE Małopolska

Piotr Wrona

Mgr

Chemik, studia MBA, ekolog i samorządowiec.
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Miasta Częstochowy.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra