Rada Naukowa PKE Małopolska

Polski Klub Ekologiczny

Profesorowie, doktorzy, specjaliści, pasjonaci, 70-ciu naukowców w radzie naukowej (na zdjęciach pierwsza część naszej Rady Naukowej)

Rada Naukowa PKE Małopolska

Jedyna w Polsce Rada Naukowa integrująca wybitnych naukowców.

Krystian Waksmudzki
mgr sozolog hydrolog geograf
Zbigniew Witkowski
prof. dr hab. biologia ekologia ochrona ekosystemów

Tadeusz Kopta
dr inż. ekorozwój polityka transportowa

Mirosław Żelazny
Prof. dr hab. hydrolog geograf

Andrzej Drożdż
Prof. dr hab. biolog ekologia i bioenergetyka zwierząt
Barbara Bartkowicz
Prof. dr hab. inż arch. Architekt urbanistyka
Zbigniew Myczkowski
Prof. dr hab. inż. arch architektura krajobrazu
Andrzej Tomek
Prof. dr hab. leśnik gospodarka łowiecka i ekologia zwierząt
Kazimierz Górka
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych ekonomika przemysłu
Katarzyna Sawicka-Kapusta
prof. dr hab. Biolog ekologia ekotoksykologia
Sofia Biletska
Alergolog lekarz chorób wewnętrznych

Eleonora Biletska
Prof. dr hab. nauk medycznych


Tadeusz Leśniak
Wiceprezes Karpackiego Związku Pszczelarzy
Artur Michalski
mgr inż. Wiceprezes Zarządu NFOSiGW
Andrzej Kaźmierczak
Mgr. Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof Maurer
Inżynier, Uniwersytet Rolniczy
Lucyna Rajchel
Dr hab. inż. Prof. AGH

Alfred Król
Dr inż. Nauk Leśnych

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP