Renata Kędzior

Rada Naukowa PKE Małopolska

Renata Kędzior

Dr hab. prof. UR

Biolog, zoolog, ekolog (abs.UJ) tematyka badawcza; oddziaływanie człowieka i zaburzeń naturalnych na srodowisko, ochrona wód, bioróżnorodności. Autorka 54 prac naukowych oraz 53 doniesień, raportów z konferencji krajowych i międzynarodowych.

Członkini Rady Programowej d/s Zieleni przy Prezydencie Miasta Krakowa.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra