Robert Bażela

Rada Naukowa PKE Małopolska

Robert Bażela

Mgr inż.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, inżynieria środowiska, hydrologia i gospodarka wodna, 30 lat doświadczenia w zarządzania funduszami środowiskowymi, aktualnie dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ekspert d/s funduszy środowiskowych i europejskich.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra