Robert Pawlusiński

Rada Naukowa PKE Małopolska

Robert Pawlusiński

Dr

Pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali lokalnej i regionalnej, miejskiej polityce turystycznej oraz marketingu przestrzeni.

Zagadnienia funkcjonowania gospodarki miasta nocą oraz ekonomicznej funkcji obszarów chronionych. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych. Ekspert w dziedzinie gospodarki lokalnej i turystyki.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra