Ryszard Kurzawa

Rada Naukowa PKE Małopolska

Ryszard Kurzawa

Prof. dr hab. n. med

Lekarz pediatra, specjalista alergolog i pneumolog, Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruzlicy i Chorób Płuc w Rabce.

Członek światowych i krajowych towarzystw naukowych, autor bądź współautor ponad 400 prac naukowych, wykładowca na wielu światowych kongresach naukowych, wspołpracuje z PKE od 1981 roku, aktualnie członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra