Stanisław Pachowicz

Rada Naukowa PKE Małopolska

Stanisław Pachowicz

Mgr inż.

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ogrodnictwo, staż w USA, prezes koła PKE w Tymbarku (pierwszego poza Krakowem w latach 1981-1984), sukces zamknięcie otaczarni kruszywa (asfalciarnia) i ochrona wód używanych do produkcji znanych soków z Tymbarku, wieloletni wójt Tymbarku, aktualnie właściciel eko-szkółki ogrodniczej.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra