Tadeusz Kopta

Rada Naukowa PKE Małopolska

Tadeusz Kopta

dr inż. | Absolwent Politechniki Krakowskiej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, doktorat na Uniwersytecie Szczecińskim: alternatywna polityka transportowa wg. zasad ekorozwoju, specjalista w zakresie polityki transportowej, autor podręczników o projektowaniu infrastruktury rowerowej i wpływie transportu na środowisko, organizator pierwszych w Polsce demonstracji rowerowej (5.06.1985), uczestnik światowych konferencji także w USA(ONZ), posiadacz licznych certyfikatów w zakresie polityki transportowej, w PKE od 1981 roku, aktualnie członek Rady Naukowej PKE Małopolska.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra