Tadeusz Zając

Rada Naukowa PKE Małopolska

Tadeusz Zając

Dr hab. Prof IOP PAN

Biolog, absolwent UJ, pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN, kierownik Zakładu Ochrony Ekosystemów.
Specjalizacja: ochrona przyrody, zwłaszcza siedlisk wodnych, głownie dolin rzecznych, z PKE związany już w latach osiemdziesiątych.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra