Wojciech Krzaklewski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Wojciech Krzaklewski

Prof. dr hab. inż.

Specjalizacja: inżynieria środowiska, rekultywacja biologiczna terenów poprzemysłowych, ocena warunków siedliskowych, metody zalesiania, rekultywacja leśna wzorowana na prawach natury, rekultywacja leśna stosowana z powodzeniem na zwałowiskach górnictwa odkrywkowego.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra