Wojciech Przegon

Rada Naukowa PKE Małopolska

Wojciech Przegon

Prof. dr hab. inż.

Pracuje w Uniwersytecie Rolniczym Kraków (Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii).

Zainteresowania badawcze; geodezja rolna, kartografia, ruralistyka, urbanistyka, architektura krajobrazu, dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich i miejskich, socjologia i antropologia, szczególnie rodzinnego Zamościa.

Autor 21 ksiązek naukowych i popularno-naukowych. Sekretarz Naukowy Komisji Urbanistyki i Architektury PAN-Oddział Kraków.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra