Zbigniew Myczkowski

Rada Naukowa PKE Małopolska

Zbigniew Myczkowski

Prof. dr hab. inż. arch | Absolwent Politechniki Krakowskiej

Absolwent Politechniki Krakowskiej, profesor Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu, teorii architektury i urbanistyki, w PKE od 1984 r, członek rad naukowych wielu parków narodowych, członek Polskiego Komitetu UNESCO, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, członek Rady Naukowej PKE Małopolska, członek komitetów naukowych PAN.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra