Zbigniew Zuśka

Rada Naukowa PKE Małopolska

Zbigniew Zuśka

Dr inż.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ochrona i kształtowanie środowiska, specjalizacja ochrona powietrza, meteorologia i klimatologia, kształtowanie się mikroklimatu.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra