Zarząd PKE Małopolska

Polski Klub Ekologiczny

Zarząd PKE Małopolska

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Zbigniew Witkowski
prof. dr hab.
Prezes
Skarbnik
Sekretarz
Przew. Rady Naukowej
Janusz Miczyński
prof. dr hab. inż.
Członek Zarządu
Członek Zarządu - Polski Klub Ekologiczny Koło Terenowe Rabka-Zdrój

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP